Bezpečnostní světla

Bezpečnostní světla Blue Spot Safety Light. Optická výstraha před pohybujícím se vysokozdvižným vozíkem.

Bezpečnostní světla - Blue Spot Safety Light

Bezpečnostní světloModré nebo červené bezpečnostní světlo Blue Spot Safety Light slouží jako bezpečnostní prvek do nepřehledných míst v provozu manipulační techniky. Bezpečnostní světlo Blue/Red Spot je inovace přinášející další zvýšení bezpečnosti provozu manipulační techniky.

Jde o optickou formu výstrahy před pohybujícím se vysokozdvižným vozíkem, která zajišťuje větší bezpečnost ve skladových uličkách či ve výrobních provozech, zvláště v hlučném provozu, ve zhoršených světelných podmínkách nebo v nepřehledných úsecích.


Bezpečnostní světlo

Bezpečnostní světlo Bezpečnostní světlo je tvořeno velmi jasnými LED světly,která jsou upevněna k horní části ochranného rámu nad řidičem. Koncentrovaný světelný paprsek vytváří výrazný modrý, v případě Red Spot pak červený bod na podlaze ve směru pohybu vozíku. Tímto varuje chodce i řidiče jiné manipulační techniky a bezprostřední okolí před blížícím se vysokozdvižným vozíkem.

Kontaktujte nás

  Jméno
* Email
Váš text:


PS2 Micro | © 2002 - 2021 Chabera